Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Zimného štadiónu Ondreja Nepelu v Bratislave podpísaná

14.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a primátor hlavného mesta SR Bratislava Andrej Ďurkovský dnes podpísali zmluvu o poskytnutí štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu medzi Ministerstvom školstva SR ako poskytovateľom dotácie a Hlavným mestom SR Bratislava ako prijímateľom dotácie. 
    
Podľa podmienok zmluvy by malo MŠ SR uvoľniť v roku 2010 prijímateľovi 26 555 135 eur. Ministerstvo bude poskytovať finančné prostriedky z celkovej sumy 40 575 682 eur na základe predkladaných dokladov preukazujúcich oprávnenosť požadovaných prostriedkov.  Touto zmluvou sa definovali základné prvky dohody zmluvných strán na plynulé financovanie rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Týmto sú splnené formálne podmienky, aby bol štadión dokončený k termínu konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011.

Bratislava 14. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku