Zmluva o podpore konferencie k viacjazyčnosti

15.03.2019
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker podpísali zmluvu o finančnej podpore 2. ročníka medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – Perspektívy a výzvy, ktorá sa uskutoční 6. mája – 7. mája v Bratislave. Konferencia je zameraná na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín na Slovensku.
     „V ŠPÚ sme pripravili projekt vzájomnej spolupráce s veľvyslanectvom v Bratislave, ktorého obsahom je podpora nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave pán Joachim Bleicker sa s projektom stotožnil a zabezpečil financovanie medzinárodnej konferencie na podporu viacjazyčnosti z rozpočtu Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Konferencia, ktorú pripravuje Štátny pedagogický ústav, je určená pre riaditeľov základných a stredných škôl, ďalších členov vedenia školy,  učiteľov cudzích jazykov v základných a stredných školách, CLIL učiteľov, učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, učiteľov jazykových škôl  ako aj  iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú jazykovým vzdelávaním.
     „Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku a prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní so zámerom podporiť vyučovanie cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín v základných a stredných školách,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.
     Medzinárodné vzdelávacie podujatie sa bude primárne venovať piatim témam:  inováciám v jazykovom vzdelávaní v základnej škole a strednej škole, metóde CLIL vo vzdelávaní cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín, inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, bilingválnemu vzdelávaniu a rozvoju plurilingvizmu a zvyšovaniu profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov a národnostných jazykov. Pracovných jazykov na konferencii bude desať -  angličtina, čeština, francúzština, nemčina, maďarčina, rómčina, ruština, slovenčina španielčina a taliančina.
        
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku