Zmena sídla Sekcie štátnej starostlivosti o šport

  • Dátum: 01.12.2008
Oznamujeme športovej verejnosti,

že Sekcia štátnej starostlivosti o šport, Ministerstvo školstva SR sa presťahovala z Klemensovej ul. na Hanulovu ul. 5/B (Dúbravka)

Nové sídlo sekcie je na adrese:
Hanulová ulica č. 5/B, (1.posch.) Bratislava-Dúbravka
Tel.č. 69252142 sekretariát sekcie štátnej starostlivosti o šport

Korešpondenciu môžete naďalej posielať poštou, alebo podávať v podateľni Ministerstva školstva SR na Stromovej ulici č. 1, 813 30 Bratislava 1.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku