Zlúčenie Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si dovoľuje informovať verejnosť, že s účinnosťou k 1. 11. 2021 došlo k zlúčeniu rozpočtovej organizácie, Slovenská pedagogická knižnica so sídlom Hálova 6, 851 01 Bratislava, s rozpočtovou organizáciou Metodicko-pedagogické centrum so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

logo MPC

Právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice sa stalo Metodicko-pedagogické centrum.

Slovenská pedagogická knižnica bola zároveň dňom 1. 11. 2021 organizačne začlenená do odboru Slovenskej pedagogickej knižnice ako organizačného útvaru Metodicko-pedagogického centra. Poskytovanie knižničných a informačných služieb Slovenskej pedagogickej knižnice zostalo v rovnakom režime aj po jej zlúčení.

Zároveň informujeme, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa odboru Slovenskej pedagogickej knižnice. Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na: https://mpc-edu.sk/sk/volne-pracovne-pozicie.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky