Zlatú medailu na olympiáde I-SWEEEP pre Slovensko získal Tibor Porubän

     Žiak z prešovského gymnázia bodoval na medzinárodnej olympiáde. Na Slovensko priniesol zlatú medailu a finančnú odmenu.
     V dňoch 2. - 7. mája 2012  v americkom Houstone nadaní žiaci stredných škôl v oblasti vedy a techniky zo 68 štátov z celého sveta predstavili 455 žiackych bádateľských projektov zameraných na riešenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja v troch súťažných kategóriách - energetika, v technológie a životné prostredie. Súťažné projekty posudzovala medzinárodná hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala z 263 odborníkov na uvedené oblasti. 
     Tibor Porubän, žiak Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, získal zlatú medailu a finančnú odmenu 1 000 USD za žiacky bádateľský projekt s názvom „Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy ľudí" v súťažnej kategórii životné prostredie. Slovenskú republiku na medzinárodnej olympiáde I-SWEEEP 2012 reprezentoval aj Peter Lenárt, žiak Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, s bádateľským projektom s názvom „Mutovaná K527A HsdR podjednotka EcoR124l" a Lucia Sviečková, žiačka Gymnázia v Gelnici, s bádateľským projektom s názvom „Analýza banskej haldy v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy-Gaple s vysokým obsahom toxických kovov v substráte".
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič vníma úspechy našich stredoškolákov ako úspechy Slovenska. „Naši študenti uspeli v obrovskej konkurencii, čo znásobuje dôvody na radosť. Myslím si, že aj vďaka tejto olympiáde sú správne vzory, a to nielen pre svojich rovesníkov," zdôrazňuje minister Dušan Čaplovič.

Bratislava 10. máj 2012

Michal Kaliňák,
hovorca


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky