Živá knižnica sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za ľudské práva

  • Dátum: 08.12.2009

     Vo štvrtok 10. decembra 2009 sa uskutoční podujatie Živá knižnica, kde sa budú môcť stredoškoláci oboznámiť s obsahom desiatich živých kníh, v podobe desiatich ľudí, ktorí sa vo svojom živote stretli s najrôznejšími formami diskriminácie. Podujatie je zahrnuté do programu Rady Európy „Mládežnícka podpora ľudských práv a sociálnej súdržnosti" a na Slovensku ho organizuje  IUVENTA. Jeho cieľom je vytvárať priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi  a knihami.

     Knihy rozprávajú svoje príbehy, životné osudy a čitatelia majú možnosť konfrontovať sa so zabehnutými stereotypmi a predsudkami v spoločnosti a v nich samých. Knihy sú ľudia so svojím životným osudom, stretávajúci sa s intoleranciou počas svojho života. Tieto knihy si nikto nemôže vziať domov, sú to živé knihy, ktoré rozprávajú, počúvajú a odpovedajú. Čitateľ s nimi môže stráviť niekoľko minút a zistiť, ako sa dokážu vyrovnávať s názormi svojho okolia.

     Myšlienka realizácie Živých knižníc vznikla v mimovládnej organizácii „Stop násiliu" ako súčasť aktivít počas hudobného festivalu Roskilde Festival v roku 2000 v Dánsku. O rok neskôr sa podujatie dostalo do Centra mladých pri Rade Európy v Budapešti a Živé knižnice sa stali každoročnou súčasťou najväčšieho hudobného festivalu Festivale Sziget v Budapešti. IUVENTA k Živej knižnici pre komplexné doplnenie témy ľudských práv pripravuje aj niekoľko sprievodných aktivít - workshopy, prezentácie, trh publikácií a pod. v spolupráci s členmi siete organizácií.

    Čítania jednotlivých kníh prebiehajú v uzavretých 20 minútových intervaloch.

Miesto a čas: 10. decembra 2009, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Búdková cesta 2, Bratislava, od 10.00 do 14.00

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku