Zistite, aké sú nové trendy vo vedeckých časopisoch vďaka webináru CVTI SR

22.06.2020

Aký je prínos vedeckých časopisov pre vedu a výskum? Pomôcť zodpovedať túto otázku nám môžu rozličné nástroje na hodnotenie vedeckých magazínov. A práve na aktuálne trendy v tejto oblasti sa bližšie pozrie pripravovaný webinár.

Webinár Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu prezentuje rôzne prístupy k hodnoteniu vedeckých časopisov s cieľom zistiť ich prínos vedeckú obec a pre ohlas praktickej výskumnej práce.

„Bibliometrické a altmetrické prístupy hodnotenia publikačnej činnosti majú svoje možnosti aj limity. Pomocou metrík vieme definovať smerodajné informácie aj s predpokladanou hodnotou. Tieto informácie poskytujú bibliografické citačné databázy, sociálne siete, dokonca aj voľne dostupné zdroje,“  objasňuje Jitka Dobbersteinová z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Jitka Dobbersteinová zároveň dopĺňa, že webinár tiež poskytne informácie o prístupoch k hodnoteniu Open Access časopisov a trendov v hľadaní nových metrík.

Online podujatie sa uskutoční v utorok, 23. júna 2020 o 10. hodine.  

Registrovať sa je možné prostredníctvom online formulára.

Informácie o podujatí sú dostupné aj prostredníctvom Facebook eventu.  

Webinár je možné sledovať cez online stream.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku