Žilinská univerzita otvorí nové priestory

23.09.2009

     Nové budovy Fakulty prírodných vied a Stavebnej fakulty slávnostne otvorí vo štvrtok 24. septembra 2009 Žilinská univerzita v Žiline.  Svoje priestory zrekonštruovala za takmer 17 mil. eur.
 
     Seminárne miestnosti, učebne a auly sú vybavené novou audiovizuálnou technikou, modernými počítačmi pre potreby jednotlivých fakúlt a vyučovacieho procesu. Zároveň boli v dvoch aulách umiestnené kamerové systémy pre zaznamenávanie výučby s možnosťou zverejnenia na internete. Zaujímavosťou sú priestory pre Katedru hudby Fakulty prírodných vied, ktoré majú akustické obklady stien, i nahrávacie štúdio. Nové budovy majú bezbariérové vstupy, výťahy a sociálne zariadenia pre telesne postihnutých.
     Na podujatí sa zúčastní zástupca Ministerstva školstva SR.

 Miesto a čas: areál ŽU, Veľký diel, Žilina, 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku