Žilina je pripravená, od júna otvorí všetky základné školy

  • Dátum: 28.05.2020

Žilina otvorí od júna prvý až piaty ročník na všetkých základných školách. Po stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom to potvrdil žilinský primátor Peter Fiabáne. „Niektoré mestá s tým majú problém a v niektorých sa piaty ročník nespúšťa. My v Žiline spúšťame aj piaty ročník,“ dodal s tým, že základné aj materské školy sú na návrat detí pripravené.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling pokračuje v ceste po krajských mestách Slovenska. Po Bratislave, Trnave, Košiciach, Trenčíne a Nitre navštívil aj centrum Žilinského samosprávneho kraja. Minister priamo v teréne navštevuje školy a ich zriaďovateľov, aby zistil prípadné problémy, ktoré by mohli narušiť plynulý návrat detí a žiakov do tried od 1. júna 2020.

„Aj v Žiline sú pripravení na to, aby v pondelok privítali žiakov materských a základných škôl. Učitelia a riaditelia sú natoľko kreatívni, že si rámcové podmienky dokázali prispôsobiť na svoje kapacity a personálne vybavenie,“ ocenil minister B. Gröhling po stretnutí s pedagógmi žilinských škôl na Gaštanovej ulici či v časti Závodie.

Prvé dni po obnovení školského vyučovania budú podľa ministra školstva náročnejšie vzhľadom na prísne hygienické predpisy, ktoré musia školy dodržať. „Kým vychytáme ako žiaci prídu, ako sa bude merať teplota, akým spôsobom pôjdu do triedy. Ale dôverujem aj učiteľom, aj riaditeľom – keď takto cestujem a počúvam, ako sú pripravení, som spokojný, že máme veľmi zodpovedných a kreatívnych učiteľov,“ vyhlásil. O návrat do materských škôl prejavilo v Žiline záujem vyše 50 percent rodičov, v prípade základných škôl sa chce vrátiť do lavíc vyše osem z desiatich žiakov.

Minister školstva počas návštevy Žiliny zavítal aj na Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku v sprievode predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. O počte a členení vysokých škôl či ďalších aktuálnych témach vysokého školstva zas diskutoval s vedením Žilinskej univerzity v Žiline na čele s rektorom Jozefom Jandačkom.

BG Žilina selfie
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku