Navigácia

Žiadosti a výzvy - prehľad požadovaných dokumentov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe uznesenia vlády SR č. 228 zo dňa 16. mája 2018 vypracovalo zoznam tlačív a dokumentov, vrátane potrebných originálov a potreby osvedčenia podpisu, ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti. Spracovaný je podľa jednotlivých oblastí v pôsobnosti rezortu.

Štrukturálne fondy
- Regionálné školstvo - základné školyodborné školstvosieť škôlučebnice a pomôcky       
Vysoké školstvo
Veda a technika
Medzinárodná spolupráca a európske záležitosti
Národnostné a inkluzívne vzdelávanie
Šport
Deti a mládež
Verejné obstarávanie

Skočiť na začiatok stránky