Žiadosti a výzvy - prehľad požadovaných dokumentov

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe uznesenia vlády SR č. 228 zo dňa 16. mája 2018 vypracovalo zoznam tlačív a dokumentov, vrátane potrebných originálov a potreby osvedčenia podpisu, ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti. Spracovaný je podľa jednotlivých oblastí v pôsobnosti rezortu.

- Štrukturálne fondy
- Regionálné školstvo - základné školy, odborné školstvo, sieť škôl, učebnice a pomôcky       
- Vysoké školstvo
- Veda a technika
- Medzinárodná spolupráca a európske záležitosti
- Národnostné a inkluzívne vzdelávanie
- Šport
- Deti a mládež
- Verejné obstarávanie 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku