Žiaci základných škôl si otestujú, na aký šport majú predpoklady

  • Dátum: 21.09.2017
     Žiaci 1. a 3. ročníka vybraných základných škôl absolvujú testovanie pohybových predpokladov.  V dňoch od 2. do 13. októbra 2017 je naplánované pilotné testovanie na 24 školách v SR. V každom kraji boli vybrané tri školy.
     Cieľom celoplošného žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum,  Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.
     Od školského roku 2018/2019 bude testovanie povinné pre všetky deti 1. ročníkov základných škôl, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania bude súčasťou informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.
 
Zoznam testov na pilotné testovanie:
- telesná výška a telesná hmotnosť,
- hĺbka predklonu,
- sed-ľah,
- opakovaná zostava s tyčou,
- výdrž v zhybe nadhmatom,
- skok do diaľky z miesta,
- kotúľanie 3 lôpt,
- člnkový beh 4x10 m,
- vlajková naháňačka,
- viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

     Ku všetkým navrhnutým testom sú pripravené inštruktážne videá, ktoré sú verejne prístupné na tejto stránke. Zároveň je pripravená metodika pre učiteľov, ako správne testovať, aby sa predchádzalo chybnému meraniu.

Ilustračné foto: TASR
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku