Žiaci základných škôl sa pripravujú na súťaž v odbore Stavebníctvo

     Na tohtoročnom 23. ročníku celoslovenského podujatia JUVYR určeného základným a stredným školám sa predstaví aj 10 žiakov pilotných ZŠ v odbornej súťaži STAVEBNÍCTVO. Ide o novodobý typ súťaže, v ktorej žiak ZŠ spolupracuje v dvojčlennom tíme so žiakom SOŠ s cieľom aktívne podporiť talent detí v danom odbore a zároveň zvýšiť ich motiváciu študovať na stredných odborných školách.
 
     Súťaž realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu zameranej na rozvoj polytechnickej výchovy prostredníctvom rozvoja pracovných zručností a práca s talentami“. Konať sa bude počas dvoch dní, od 25. do 26. novembra 2014 v bratislavskom Národnom tenisovom centre.
     Pre pedagógov a žiakov súťaže Stavebníctvo v odvetviach Stolár a Inštalatér sa v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2014 konal v priestoroch Strednej odbornej školy v Nových Zámkoch workshop a inštruktáž pred súťažou. Na príprave sa zúčastnilo 9 pedagógov a 17 žiakov zo základných škôl z Popradu, Prievidze, Žiliny, Nových Zámkov, Dubnice nad Váhom či Dolného Ohája.
     Na stretnutí sa učitelia informovali, ako čo najlepšie pripraviť žiaka na súťaž v spolupráci so žiakom strednej odbornej školy. Inštruktáže sa zúčastnili žiaci 8 a 9. ročníka v sprievode pedagogického pracovníka, ktorý bude prítomný aj na samotnej súťaži. Žiaci sa oboznámili so základnými materiálmi a ručným náradím, ktoré budú mať k dispozícii na súťaži.
     Súťaž bude hodnotiť odborná porota podľa viacerých kritérií, ako sú dokončenie zadanej úlohy v danom čase, kvalita odborného vyhotovenia, dodržovanie zásad bezpečnosti práce či správny technologický postup. Na splnenie úlohy budú mať žiaci vymedzených 120 minút. Súťažná úloha bude pozostávať z teoretickej časti, v ktorej žiak ZŠ vypĺňa písomný test. V praktickej časti spolupracuje so žiakom SOŠ na vyhotovení zadaného výrobku. Súťažiaci stolári budú mať za úlohu zhotoviť príručný drevený stolík, inštalatéri budú tvoriť kvet z kovu.
     Na zatraktívnenie daných stavebných odborov, v ktorých sa bude súťažiť, sa na  inštruktáži prezentovali pre žiakov ZŠ profesie z pohľadu inštalatér a stolár profesionálnou firmou a to stolárstvo Interiéry Lužica, inštalatér Giacomini. Obe firmy prezentovali nové materiály a technológie spracovania. U žiakov a učiteľov tento spôsob prezentácie pôsobil zaujímavo a obohatil inštruktáž k súťaži Stavebníctvo rukami našich žiakov ZŠ o nové informácie, ktoré budú môcť použiť pri vyučovaní predmetu technická výchova.
     Manažérka aktivity práce s talentami Vlasta Púchovská verí, že predstavenie súťažiacich, ich nadanie a talent obohatí toto podujatie a bude príkladom pre úspešné pokračovanie realizácii súťaží.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky