Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú koncoročné vysvedčenia

26.06.2008

     Približne 830-tisíc školákov, vrátane tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, si zajtra 27. júna 2008 z rúk svojich učiteľov prevezme koncoročné vysvedčenia. 
     Z tohto počtu si približne 54-tisíc prváčikov domov odnesie osvedčenie o postupe do vyššieho ročníka.
     Brány sa na 2 500 základných a vyše 900 stredných školách zatvoria na celé dva mesiace. Deti sa do školských lavíc vrátia až v novom školskom roku 2008/2009, a to v utorok 2. septembra 2008. Spolu ich tak čaká 66 dní voľna.  
     Budúci školský rok sa bude niesť v znamení nového školského zákona a začiatku školskej reformy. Prváci a piataci na základných a prváci na stredných školách sa už začnú učiť po novom, na základe školských vzdelávacích programov.

Bratislava 26. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku