Žiaci sa na vyučovaní zoznamujú s eurom

12.03.2008

     Do základných, špeciálnych škôl a osemročných gymnázií je v týchto dňoch doručovaná učebná pomôcka Euro-rotoautomat.
     Ministerstvo školstva vzdelávanie učiteľov  o novej mene legislatívne upravilo metodickým usmernením o aktualizácii učebných osnov základnej školy a strednej školy o informácie o zavedení eura. Príslušné krajské školské úrady školám poskytnú aj elektronický vzdelávací program Zoznámte sa s eurom. Získané skúsenosti a zručnosti učitelia aplikujú vo výchovno-vzdelávacom procese a pri ďalších aktivitách  v škole.

Bratislava 12. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku