Žiaci rómskej národnostnej menšiny budú mať nové učebnice

24.04.2009

     Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo vydať nové učebnice pre žiakov rómskej národnostnej menšiny. Reaguje tým na požiadavku pedagógov a  zástupcov rómskej  inteligencie. Vydaním učebníc chce rezort školstva nadviazať na experimentálne overovanie vyučovania rómskeho jazyka a literatúry a predmetu rómske reálie v základných a stredných školách.
     Na základe zistených poznatkov bude do edičného plánu učebníc zaradený šlabikár pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rómskym. Ponuka bude rozšírená aj o učebnice rómskeho jazyka a literatúry pre ZŠ a  SŠ, ako aj o históriu Rómov na Slovensku a v Európe. Proces prípravy nových učebníc sa začne v máji tohto roka. Do škôl by sa mali dostať v auguste 2010.

Bratislava 24. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku