Žiaci predstavia svoje IT projekty

Hoci ešte nie sú súčasťou IT praxe, ukázať ako to v takej praxi môže vyzerať dokážu už teraz. Žiaci, ktorí pracovali na svojich IT projektoch ich aktuálne predstavia na online konferencii.

ilustračné foto

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude v utorok – 11. mája 2021 – konať online podujatie IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl.

Záujemcovia môžu konferenciu sledovať ONLINE.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravuje mladú generáciu pre súčasný pracovný trh, ktorého súčasťou sú a budú aj informačné technológie.

Žiaci partnerských škôl projektu riešili vlastné IT projekty a zdokonaľovali tak svoje digitálne zručnosti. Ako sa im to radí a na akých projektoch pracovali predstavia už 11. mája 2021 v online prostredí, na podujatí - IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl.

Ako priblížila Mária Babinčáková, garantka podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied národného projektu, online prezentácia projektov žiakov bude rozdelená do dvoch častí – dopoludňajšej a popoludňajšej. Na záver prebehne zhodnotenie celej konferencie.

Kompletné informácie k pripravovanému podujatiu nájdete na oficiálnej webovej stránke národného projektu.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky