Žiaci požiadali ministra o viac matematiky a športu. Gröhling otvoril jednu z 244 letných škôl

  • Dátum: 17.08.2020

Minister školstva Branislav Gröhling dnes otvoril letnú školu na Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine. Je to jedna z 244 škôl na Slovensku, ktoré využili finančný príspevok rezortu na zapojenie detí do vzdelávania ešte pred začiatkom školského roka.

„Určite majú šikovné deti, pretože sa nestáva často, aby žiaci od ministra žiadali viac hodín matematiky a telesnej výchovy, to ma teší,“ vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling pred novinármi. Dôvodom môže byť podľa neho moderná a zážitková forma – Hejného metóda, ktorou škola zväčša málo obľúbený predmet vyučuje. „Je to pre nás dobrá správa, že ako ministerstvo školstva ideme správnym smerom, pretože chceme ustúpiť od memorovania a vzdelávať radšej zážitkovým spôsobom, najmä na prvom stupni,“ dodal minister v súvislosti s pripravovanými zmenami rezortu v obsahu vzdelávania.
ZŠ EM Šoltésovej v Krupine
Ministerstvo školstva podporilo 244 projektov letných škôl na celom Slovensku. Cieľom programu bolo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách pre koronavírus a tiež pomôcť deťom pripraviť sa na začatie nového školského roka. Program oslovil široké spektrum škôl – školy s vyučovacím jazykom slovenským aj s jazykom národnostnej menšiny, základné školy aj špeciálne základné školy či školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce a mestá, ale aj súkromné osoby či cirkvi.

Ministerstvo školstva chce v programe pokračovať aj v nasledujúcom období. „Z praxe vieme, že niektoré školy by chceli letnú školu nielen posledné tri týždne v auguste, ale aj v júni, niektoré by chceli školu otvoriť iba na niekoľko dní v týždni, ale na celé dva mesiace, takže budeme tento program prispôsobovať a určite naň vyčleníme viac peňazí,“ podčiarkol minister. 

Minister školstva Branislav Gröhling otvoril krupinskú letnú školu v rámci návštevy Banskobystrického samosprávneho kraja. Následne rokoval s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom o regionálnej školskej politike a zavítal aj na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde s jej rektorom Vladimírom Hiadlovským diskutoval aj o financovaní vysokých škôl.

FOTO – TASR, ZŠ E. M. Šoltésovej v Krupine
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku