Žiaci i študenti sa môžu zapojiť do 5. ročníka výtvarnej a publicistickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

11.09.2009

     Ešte viac ako dva týždne majú žiaci druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na to, aby poslali svoje výtvarné práce do súťaže konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009. Výzva pre školákov má spoločnú tému s názvom Čo by som najradšej objavil (a) vo vesmíre?

     Príležitosť zmerať si sily so svojimi rovesníkmi majú aj žiaci stredných škôl a vysokoškoláci, vrátane doktorandov, a to v publicistickej súťaži. Môžu tak urobiť poslaním popularizačného príspevku na tému Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu. Súťažné práce je potrebné doručiť poštou spolu s vyplnenou prihláškou v termíne do 30. septembra 2009 na adresu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR, Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava I) a v prípade publicistickej súťaže aj elektronicky na ncpvat@cvtisr.sk.

     Súťažné príspevky bude na základe bodového hodnotenia posudzovať odborná komisia. Bližšie informácie možno nájsť na internetovej stránke MŠ SR http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/ .

 

     Súťaže, ktorých  hlavným cieľom je zvýšiť záujem žiakov a študentov o oblasť vedy a techniky, organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR.

     V roku 2008 sa do výtvarnej súťaže zapojili žiaci z celého Slovenska s takmer 200 prácami na tému Príroda – priateľka človeka. Súťažiaci vo svojich príspevkoch stvárňovali predstavy o nažívaní človeka v súlade s prírodou. Takým bola v kategórii mladších žiakov víťazná ponorka v tvare ryby. Tá by mala podľa jej autorky Veroniky Chmelárovej z Topoľčian splynúť s prostredím a nerušene pozorovať morské živočíchy. O symbióze ľudí s prírodou vypovedala aj najúspešnejšia práca v kategórii 7. – 9. ročníkov ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií. Lukáš Počatko z Michaloviec vytvoril pôsobivú koláž z vylisovaných rastlín. V rámci publicistickej súťaže hodnotila minulý rok odborná porota 25 príspevkov stredoškolákov a vysokoškolákov na tému Nakŕmi veda ľudstvo?

 

Bratislava 11. september 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku