Zhodnotenie priebehu písomných maturitných skúšok

  • Dátum: 20.03.2009

     MŠ SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania si dovoľujú poďakovať všetkým učiteľom, riaditeľom stredných škôl, školským koordinátorom, predsedom školských a predmetových maturitných komisií a hodnotiteľom za zabezpečenie pokojného, ničím nerušeného a bezproblémového priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok na ich školách.
     Svojím vysokým pracovným nasadením, profesionalitou a odbornosťou zabezpečili na školách také podmienky, aby vedomosti a zručnosti našich žiakov mohli byť v celoslovenskom meradle ohodnotené objektívne. Všetkým učiteľom prajeme, aby aj pri ústnej maturite, ktorá ich čaká, našli v odpovediach žiakov zúročenie výsledkov svojej kvalitnej a obetavej práce.

Bratislava 20. marec 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku