„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Populárno-náučné prednášky z cyklu Veda v CENTRE pokračujú vo svojej „zelenej sérii.“ Tentokrát je témou z oblasti životného prostredia útočný hmyz. O invazívnom hmyze u nás bude hovoriť zoológ a ekológ Marek Dzurenko.

Populárno-náučné prednášky z cyklu Veda v CENTRE pokračujú vo svojej „zelenej sérii“

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.  

Biologické invázie predstavujú čoraz väčší problém tak z hľadiska zachovania svetovej biodiverzity, ako aj hospodárstva. Druhovo najpočetnejšou skupinou organizmov na Zemi je hmyz. Preto neprekvapí, že práve hmyz tvorí podstatnú časť nepôvodných inváznych druhov. Na území Slovenska v súčasnosti evidujeme niekoľko desiatok inváznych druhov hmyzu, z ktorých niektoré patria medzi významné hospodárske škodce. Prednáška sa zaoberá všeobecnou problematikou biologických invázií a v krátkosti zhŕňa poznatky o najdôležitejších inváznych druhoch hmyzu v našej krajine.

Hosťom aktuálnej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Ing. Marek Dzurenko, PhD. Zoológ a ekológ pôsobiaci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučuje predmet Lesnícka entomológia. Počas doktorandského štúdia na Ústave ekológie lesa SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. Absolvoval dve stáže v Spojených štátoch amerických, kde študoval ekológiu ambróziových chrobákov. V rámci výskumnej činnosti sa touto skupinou stále zaoberá. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články pre stránku Živé.sk, časopis Vesmír a webmagazín In Vivo.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah - CVTI SR

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Veda v CENTRE – séria na tému Životné prostredie

Názov: Invázne druhy hmyzu na Slovensku

Prednášajúci: Ing. Marek Dzurenko, PhD., Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny, Technická univerzita vo Zvolene

Kedy: 25. 5. 2021 (videozáznam je zverejnený na YouTube)


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky