Navigácia

Zber údajov o voľných kapacitách na základných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Regionálnymi úradmi školskej správy (RÚŠS) spúšťa dňa 23. 6. 2023 dôležitý dotazníkový zber, ktorý sa týka voľných kapacít základných škôl.

V dotazníku zisťujeme voľné kapacity v existujúcich triedach a tiež priestorové možnosti na potenciálny vznik nových  tried. Tieto údaje zbierame za účelom monitorovania naplnenosti škôl a zabezpečenia kvalitného vzdelávania pre všetky deti.  O hlavných zisteniach z dotazníka Vás budeme informovať.
Prosíme všetky základné školy o vyplnenie údajov do 4.7.2023. V prípade otázok sa škola môže obrátiť na príslušný RÚŠS. 

Odkaz na dotazník:  https://kapacity.iedu.sk  

Odkaz na metodiku k vypĺňaniu: https://www.minedu.sk/data/att/9f7/26585.06f892.pdf 
 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky