Záznamy o meraní teploty sú práca navyše, upozorňuje minister B. Gröhling

29.05.2020

Prípravu na júnový návrat žiakov do tried si niektoré školy komplikujú vlastnými povinnosťami. Od rodičov napríklad žiadajú podpísaný súhlas so spracovávaním osobných údajov, aby si mohli robiť záznamy z merania teploty ich detí.

„Je to práca navyše. Odporúčacie usmernenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a ministerstvo školstva sú dobré,“ vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Šéf rezortu vzdelávania je v súčasnosti na pracovnej ceste po školách v Prešove.

Ministerstvo školstva požaduje v usmernení o organizácii výchovy a vzdelávania v čase koronakrízy, aby školy zabezpečili ranné meranie teploty žiakov či dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. Záznamy o vykonaní alebo splnení všetkých úkonov a opatrení, ktoré predpisy požadujú by však boli pre školy administratívne neúnosné. Školy a ich pracovníci preto musia postupovať zodpovedne, aby zabezpečili ochranu žiakov a pracovníkov školy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Minister školstva B. Gröhling navštívil mesto Prešov a sídlo Prešovského samosprávneho kraja tri dni pred obnovením výučby na materských a základných školách. Navštívil materskú aj základnú školu na ulici Československej armády a o otváraní škôl diskutoval aj s pedagógmi Základnej školy na Važeckej ulici. „Aj Prešov je pripravený na to, aby sme mali budúci týždeň v pondelok také malé otvorenie školského roka,” konštatoval minister B. Gröhling po stretnutí na tlačovej konferencii v sprievode primátorky mesta Andrey Turčanovej. Primátorke aj riaditeľom škôl v Prešove následne poďakoval za energickú a dôkladnú prípravu na júnové otvorenie.

Minister školstva B. Gröhling spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským navštívil aj Strednú priemyselnú školu strojnícku na Duklianskej a následne bude diskutovať s vedením Prešovskej univerzity v Prešove.

FOTO – FB Andrea Turčanová

BG a primátorka Prešova Andrea Turčanová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku