Záznamy o meraní teploty sú práca navyše, upozorňuje minister B. Gröhling

  • Dátum: 29.05.2020

Prípravu na júnový návrat žiakov do tried si niektoré školy komplikujú vlastnými povinnosťami. Od rodičov napríklad žiadajú podpísaný súhlas so spracovávaním osobných údajov, aby si mohli robiť záznamy z merania teploty ich detí.

„Je to práca navyše. Odporúčacie usmernenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a ministerstvo školstva sú dobré,“ vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Šéf rezortu vzdelávania je v súčasnosti na pracovnej ceste po školách v Prešove.

Ministerstvo školstva požaduje v usmernení o organizácii výchovy a vzdelávania v čase koronakrízy, aby školy zabezpečili ranné meranie teploty žiakov či dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. Záznamy o vykonaní alebo splnení všetkých úkonov a opatrení, ktoré predpisy požadujú by však boli pre školy administratívne neúnosné. Školy a ich pracovníci preto musia postupovať zodpovedne, aby zabezpečili ochranu žiakov a pracovníkov školy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Minister školstva B. Gröhling navštívil mesto Prešov a sídlo Prešovského samosprávneho kraja tri dni pred obnovením výučby na materských a základných školách. Navštívil materskú aj základnú školu na ulici Československej armády a o otváraní škôl diskutoval aj s pedagógmi Základnej školy na Važeckej ulici. „Aj Prešov je pripravený na to, aby sme mali budúci týždeň v pondelok také malé otvorenie školského roka,” konštatoval minister B. Gröhling po stretnutí na tlačovej konferencii v sprievode primátorky mesta Andrey Turčanovej. Primátorke aj riaditeľom škôl v Prešove následne poďakoval za energickú a dôkladnú prípravu na júnové otvorenie.

Minister školstva B. Gröhling spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským navštívil aj Strednú priemyselnú školu strojnícku na Duklianskej a následne bude diskutovať s vedením Prešovskej univerzity v Prešove.

FOTO – FB Andrea Turčanová

BG a primátorka Prešova Andrea Turčanová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku