Zážitkové centrum vedy Aurelium

„Stredoškoláci, ktorí radi experimentujú a vedia priblížiť aj také odborné fyzikálne javy, ako sa hovorí „polopate“ majú teraz ideálnu šancu zhodnotiť tieto svoje zručnosti v súťaži. Spoločne so svojimi učiteľmi môžu rovesníkom ukázať, aká je fyzika v našom živote. Navyše reakciou na rovnomennú výzvu je atraktívna forma krátkeho videa.

logo CVTI SR

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné videá.

Zážitkové centrum Aurelium, ako organizačná súčasť CVTI SR, ktorého úlohou je aj pretaviť poučky z učebníc do ich reálneho fungovania živote, pripravilo pre stredoškolákov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Má podporiť samostatné kritické myslenie.

Konkrétna výzva Fyzika v našom živote umožní študentom a pedagógom vytvoriť si vlastný experiment zameraný na demonštráciu fyzikálnych javov.

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky