Závery seminára Klasifikácia a slovné hodnotenie žiakov základných škôl

03.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes v Bratislave diskutoval so zástupcami slovenských škôl, Metodicko-pedagogického centra a Štátnej školskej inšpekcie na odbornom seminári Klasifikácia a slovné hodnotenie žiakov základných škôl. Témou boli dôvody a účinky hodnotenia žiakov v škole a ich formy.
     Ako zdôraznil podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, nový školský zákon dovoľuje a umožňuje školám uplatniť oba spôsoby hodnotenia žiakov - klasifikačný (známkami) aj slovné hodnotenie. Táto slobodná voľba je školám ponechaná naďalej, ako to bolo aj doteraz.
     Napriek rôznym názorom na slovné hodnotenie a jeho uplatniteľnosť v praxi, minister uviedol, že "v priebehu školského roka slovné hodnotenie nemá obmedzenie". Zároveň však zdôraznil, že hodnotenie žiakov musí byť porovnateľné a zrozumiteľné. MŠ SR v rámci pracovnej skupiny pripraví v dohľadnej dobe kritériá slovného hodnotenia a zjednotí pravidlá a formu slovného hodnotenia žiakov ZŠ. 
Fotogaléria 

Bratislava 3. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku