Zavádzanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v základných školách a gymnáziách

Zavádzanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v základných školách a gymnáziách
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku