Zastúpenie v medzinárodných organizáciách

Východiskom aktivít zahraničnej spolupráce je Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj nadväzné normy a vykonávacie predpisov a predovšetkým ratifikované medzinárodné zmluvy. V tomto zmysle sa jedná o plnenie úloh na báze prijatých medzinárodných zmlúv a dohovorov, zakladajúcich spoluprácu a koordináciu aktivít v inštitúciách a ich zložkách, predovšetkým v Európskej komisii, Rade Európy a UNESCO.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky