Zástupcovia rezortu školstva sa zúčastnili podujatia, ktoré je súčasťou aktivít platformy Agora

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usporiadalo dňa 16. júna 2023 podujatie pre členov a členky správnych rád vysokých škôl, ako súčasť aktivít platformy Agora, ktorá slúži na podporu týchto členov a členiek. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave (VŠMU).

Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo MŠVVaŠ SR Michal Fedák

Podujatie otváral štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Mgr. Michal Fedák po privítaní dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, prof. Iriny Čiernikovej, ArtD.. Súčasťou programu podujatia boli prednášky súvisiace s činnosťou správnych rád vysokých škôl, ktoré lektoroval prof. Mgr. Kanovský Martin PhD. z odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl. Témami prednášok boli Výkonnostné zmluvy verejných vysokých škôl a Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Súčasťou programu bola aj diskusia so sekciou vysokých škôl, ktorú viedla poradkyňa štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo, Mgr. Renáta Hall.

Účastníci a účastníčky podujatia sa ďalej zúčastnili networkingu a záverečného koncertu komorného orchestra VŠMU, počas ktorého predviedli svoj talent poslucháči a poslucháčky študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba.

Podujatie bolo zastúpené účasťou zo správnych rád takmer dvoch desiatok vysokých škôl a rovnako sa ho zúčastnili aj reprezentant Republikovej únie zamestnávateľov a poradca predsedu vlády.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky