Zástupcovia národných antidopingových agentúr zo strednej Európy sa stretli v Budapešti

30.05.2019
      Zástupcovia stredoeurópskych národných antidopingových agentúr (NADO) sa zišli 28. mája 2019 v Budapešti, hlavnom meste športu v Európe pre rok 2019.
      Na pozvanie maďarskej národnej antidopingovej organizácie (HUNADO) sa stretnutia zúčastnili zástupcovia rakúskej, chorvátskej, maďarskej, poľskej, srbskej, slovenskej a slovinskej NADO.
     Po úspešnej konferencii sa zástupcovia NADO z regiónu strednej a východnej Európy spolu s WADA, Europolom a Eurojustom dohodli na obnovení Stredoeurópskej antidopingovej organizácie (CEADO).
     Rumunská antidopingová agentúra sa zúčastnila na stretnutí v postavení žiadateľa, ako pozorovateľ bola pozvaná aj zástupkyňa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).
      CEADO sa ako expertná skupina regionálnych NADO rozhodla zdieľať svoje antidopingové a odborné znalosti s cieľom posilniť svoj spoločný hlas v záujme čistých športovcov. Skupina zvolila pána Michaela Cepica, výkonného riaditeľa NADA Rakúsko, za predsedu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku