Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

  • Dátum: 28.04.2017
      Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v ruskom Dubne navštívili včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Rusku Petra Priputena. Členom tejto medzivládnej medzinárodnej organizácie je aj Slovenská republika.
     Hostí zo Slovenska privítal zastupujúci generálny riaditeľ SÚJV M. Itkis. Na pôde Laboratória fyziky vysokých energií (LFVE),  kde sa buduje moderný urýchľovací komplex NICA pre výskum stavu hmoty, ktorý existoval v počiatočnom štádiu po vzniku nášho vesmíru, sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie za účasti členov slovenskej delegácie a vedenia SÚJV.
     Profesor Itkis informoval prítomných o histórii ústavu, jeho vedecko-technickej  štruktúre, súčasných vedeckých aktivitách, najbližších cieľoch a perspektívach ústavu. Zvlášť zdôraznil význam spolupráce slovenských vedeckých inštitúcií  na vedeckom programe SÚJV a dôležitý vklad vedeckých pracovníkov zo Slovenska  pri dosahovaní vedeckých výsledkov ústavu.
     Ďalšia časť programu bola venovaná obhliadke najdôležitejších experimentálnych zariadení LFVE, vrátane už existujúcich urýchľovacích komponentov megaprojektu NICA. V ďalšom významnom Laboratóriu jadrových reakcií jeho riaditeľ S. Dmitriev sprevádzal hostí pri obhliadke urýchľovacích komplexov, pomocou ktorých boli syntetizované najnovšie prvky Mendelejevovej sústavy chemických prvkov.
     Po prehliadke sa minister a generálny riaditeľ stretli s vedeckými pracovníkmi zo Slovenska, ktorí v súčasnosti pôsobia v SÚJV. V neformálnej atmosfére vedci, medzi ktorými je značné zastúpenie mladých ľudí, informovali ministra o svojej vedeckej práci v SÚJV, spolupráci v medzinárodných kolektívoch, dosiahnutých výsledkoch, ale aj sociálnych podmienkach, v ktorých žijú. Vyjadrili spokojnosť, s akou ústav pristupuje k riešeniu otázok bývania a zabezpečenia vhodných sociálnych podmienok pre rodiny pracovníkov.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku