Zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII) navštívili najvýznamnejšiu a najväčšiu investíciou do výskumnej infraštruktúry na Slovensku – projekt ACCORD

Súčasťou rokovania Monitorovacieho výboru pre OPII dňa 29.5.2023 bola aj návšteva významných slovenských univerzít, ktoré implementujú projekt ACCORD. Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave spolu realizujú najvýznamnejšiu a najväčšiu investíciu z európskych fondov do výskumnej infraštruktúry na Slovensku.

Návšteva slovenských univerzít, ktoré implementujú projekt ACCORD

Vďaka podpore z operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa na oboch univerzitách modernizuje existujúca výskumná infraštruktúra, priestorová infraštruktúra a IT infraštruktúra, s dôrazom na energetickú efektívnosť, pozitívny ekologický dopad a zníženie produkcie emisií CO2.

Zástupcovia Európskej komisie a členovia monitorovacieho výboru OPII osobne navštívili zrekonštruované priestory Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Súčasťou prehliadky bol aj novovznikajúci pavilón špičkových technológií.

Prostredníctvom projektu ACCORD sa zvýši  spoločný výskum vo vybraných oblastiach, zefektívni sa spolupráca v oblasti výskumu prostredníctvom spoločnýchvýskumných laboratórií a spoločných výskumných programov a dosiahne sa efektívnejší transfer technológií.

Kľúčovou investíciou projektu ACCORD je výstavba pavilónu špičkových technológií pre výskumnú oblasť pokročilých materiálov. Nové špičkové zariadenia a prístroje budú k dispozícii v „Otvorených laboratóriách“.

Cieľom projektu je aj posilnenie konkurencieschopnosti oboch univerzít z pohľadu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika).

Ďalším dôležitým cieľom projektu je prilákanie nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržanie talentovaných študentov a zastavenie znižovania počtu študentov a ich odchodu do zahraničia.  Nemej dôležitou súčasťou projektu ACCORD je podpora spoločných výskumných a študijných programov a posilnenie dôležitej spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky