Zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

26.10.2009

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu sa uskutoční v utorok 27. októbra 2009.  V úvode stretnutia odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj menovacie dekréty členom rady vlády. Následne sa uskutoční voľba jej podpredsedov.

Členovia rady budú na zasadnutí diskutovať o aktuálnych zmenách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj o ustanovení krajských a sektorových rád v tejto oblasti. Predmetom rokovania  bude taktiež tvorba odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností či príprava štatútu Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Ten bude zriadený od 1. januára 2010.

 

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková ul. 2, Bratislava, 14.00 hod.

 

Bratislava 26. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku