Zasadnutie Rady vlády pre vedu a techniku

26.06.2009

Návrh výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj bude jednou z tém zasadnutia Rady vlády pre vedu a techniku. Uskutoční sa v pondelok 29. júna 2009 o 11. 00 hod. na pôde Ministerstva školstva SR.

Predmetom rokovania sa stane zároveň aj návrh nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike či účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou. Členovia rady prerokujú taktiež návrh na zloženie Komisie pre hodnotenie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj, ako aj štatút tejto komisie.

 

Miesto: Ministerstvo školstva SR, 4. posch. Stromová 1, Bratislava.

 

Bratislava 26. jún 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku