Zasadnutie komisie Slovenskej a Českej republiky pre vedecko-technickú spoluprácu

  • Dátum: 02.12.2009

     Už siedme zasadnutie zmiešanej slovensko-českej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu sa uskutočnilo 26. - 27. novembra 2009 v Bratislave. Na stretnutí boli hodnotené projekty v rámci výzvy na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja.
    
Z posudzovaných 138 návrhov podporí spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky v rokoch 2010 - 2011 nakoniec 45 projektov. Ide o mobilitné projekty, z ktorých každý bude podporený sumou max. 1 700 EUR na rok, na celú dobu riešenia projektu celkovou sumou max. 3 400. Realizácia projektov bude prebiehať od 1. 1. 2010 najneskôr do 31. 12. 2011. Administráciu zabezpečuje na slovenskej strane Agentúra na podporu výskumu a vývoja a na českej strane Asociace inovačního podnikání ČR.
Vzájomná bilaterálna spolupráca v oblasti vedy a techniky medzi Slovenskom a Českom má stúpajúcu tendenciu, v rokoch 2008 - 2009 sa realizovalo 42 spoločných projektov v celkovej sume 127 531 EUR.
Fotogaléria

Bratislava 2. december 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku