Zasadalo predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja

26.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 25. marca 2009 zúčastnil na rokovaní predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). 
    
Minister Ján Mikolaj na zasadnutí predstavil koncepčné zámery v oblasti podpory výskumu a vývoja z verejných zdrojov a zo štrukturálnych fondov EÚ. Ako uviedol, APVV má dôležitú úlohu v systéme podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Aj preto bol jej rozpočet v porovnaní s minulým rokom zvýšený o takmer 24 percent. V najbližších rokoch by sa činnosť agentúry mala orientovať predovšetkým na podporu výskumu zameraného na potreby spoločnosti, na zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce a vytváranie podmienok na zlepšenie účasti Slovenska v 7. Rámcovom programe EÚ. Výzvou pre agentúru by malo byť zvýšenie podpory aplikovaného výskumu na polovicu z celkového objemu podpory.

Bratislava 26. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku