Zaraďovanie súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať

Popis služby: Služba sprostredkováva elektronickú žiadosť o zaradenie súkromnej základnejškoly do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Služba vychádza z § 16 ods. 1 až 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občana, fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie podnikať.

Na aký účel služba slúži: Podanie žiadosti o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky a papierovo.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID. Služba vyžaduje autentifikáciu.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: http://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/
 
URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_330253

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku