Navigácia

Zapojte sa do #EUvsVirus hackathonu!

     Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ organizuje celoeurópsky online hackathon #EUvsVirus s cieľom spoločne zareagovať na krízu zapríčinenú epidémiou COVID-19.
    Hackathon organizovaný 24. až 26. apríla 2020 spojí medzinárodné tímy, ktoré sa pokúsia navrhnúť nové riešenia alebo prispôsobiť situácii už existujúce opatrenia. Podujatie má spojiť 60 000 ľudí do 300 virtuálnych tímov, aby spoločne a v krátkom čase dokázali posunúť svoje nápady na ďalšiu úroveň.
     Hackathon sa koná pod záštitou eurokomisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel. Iniciatívu podporilo kolégium komisárov a mnoho partnerov, vrátane popredných európskych spoločností.

     Európska komisia v súčasnosti hľadá partnerov, ktorí by pomohli v nasledujúcich oblastiach:

1. Šírenie a propagácia iniciatívy a jej výsledkov v celej Európe prostredníctvom zavedených komunikačných kanálov s cieľom zabezpečiť, aby projekty vyhovovali potrebám ich prijímateľov;
2. Poskytnutie pro bono podpory (mentori pre tímy alebo členovia poroty);
3. Poskytnutie odmien pre zúčastnené projekty, ako aj pre víťazov, s cieľom podporiť včasnú a hromadnú adaptáciu sľubných riešení;
4. Ďalšia podpora, ktorá pomôže pri dosiahnutí veľkého vplyvu na spoločnosť.

     V prípade záujmu o partnerstvo s Európskou komisiou, subjekty môžu poskytnúť spätnú väzbu vyplnením dotazníka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Foundations.
     Váš príspevok k definovaniu výziev môžete navrhnúť na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsCrisis_challenges.
     Viac informácií o hackathone môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke podujatia: https://euvsvirus.org/, resp. môžete kontaktovať organizátorov na e-mailovej adrese RTD-PANEUROPEAN-COVID-HACKATHON@ec.europa.eu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky