Zapojte sa do 20. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Ak ste zapojení do kreatívneho, inovatívneho a inšpiratívneho projektu zameraného na jazykové vzdelávanie, zapojte sa do národnej súťaže Európska značka pre jazyky. Európska značka pre jazyky (ELL) je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia. ELL je otvorená pre všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

grafika

Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania – vrátane vyučovania v posunkovom jazyku, Brailovom písme, ale aj vyučovania slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov alebo migrantov,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie,
  • motivovať žiakov a študentov k učeniu sa cudzích jazykov,
  • inšpirovať učiteľov a lektorov cudzích jazykov využívať nové a inovatívne metódy vzdelávania.

Európske a národné priority

V rokoch 2021 – 2022 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom zo všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré podporujú aspoň jednu z ďalej uvedených európskych priorít:

  1. Zlepšiť jazykové vzdelávanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a digitálnych médií
  2. Jazykové vzdelávanie a podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva
  3. Profesijný rozvoj učiteľov jazykov

Ako sa zapojiť?

Realizátori ukončených projektov financovaných z programu Erasmus+ alebo realizovaných v rámci eTwinningu môžu predkladať svoje jazykové projekty na základe Výzvy vyhlásenej Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, a to do termínu uzávierky 25. 9. 2022.

Súťažné podmienky a prihlasovací formulár nájdete na našej webstránke:

https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/ell/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky