Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie

12.02.2020

     Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie.
    
Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje na základe zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov.
      Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku