Záložku do knihy si chce navzájom darovať vyše stotisíc českých a slovenských rovesníkov

  • Foto: SPK
  • Dátum: 03.11.2020

Vyše stotisíc českých a slovenských rovesníkov z 1 100 základných škôl a stredných škôl si chce v jesenných mesiacoch navzájom darovať záložku do knihy.

fotografia z aktuálneho vyhodnotenia školského projektu

Výmena záložiek je súčasťou 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a 9. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Oba projekty pripravila Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 s cieľom pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby sa rozprávali o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy.

            Mladší žiaci vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s pomocou rozličných techník na tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Stredoškoláci sa zase usilujú na svojich záložkách zobraziť motívy z vyhlásenej témy Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.

            Žiaci vyrábajú záložky buď v rámci riadneho vyučovania v školách, alebo doma pri nariadenej dištančnej výučbe. Súčasťou výroby záložiek v základných školách boli v októbri napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, dramatizácie rozprávok, žiacke besedy o obľúbených knihách či vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého alebo slovenského jazyka a literatúry. Stredoškoláci sa chystajú po návrate z dištančného vzdelávania obohatiť výmenu záložiek rôznymi aktivitami zameranými na podporu kreatívneho čítania. Plánujú napríklad organizovať besedy o prečítaných knihách, pozrieť si prezentácie, ktoré pripravili ich spolužiaci o najznámejších divadelných osobnostiach či už vo forme krátkych referátov, slohových prác alebo powerpointových prezentácií. Školskí koordinátori počítajú aj s realizáciou vyučovacích hodín zameraných na zoznamovanie sa s inscenačnou tvorbou profesionálneho divadelníctva na Slovensku prostredníctvom inscenácií, osobností, divadiel, podujatí a festivalov.

            Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 sa termíny ukončenia výmeny záložiek i vyhodnotenia oboch uvedených projektov presúvajú na 15. december 2020.

            Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku