Záložka do knihy zábavnou a hravou formou podporuje čítanie u slovenských a českých rovesníkov

      Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že zakomponovanie radosti do učenia zvyšuje úroveň absorbovania informácií, ich zapamätanie a schopnosť ich ďalšieho využívania, vyhlasuje dva projekty na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl.
      Oba projekty organizuje pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018. Cieľom projektov je najmä pomôcť slovenským a českým učiteľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako ich poslaním je vytváranie živých spoločenstiev, v ktorých by priateľsky spolupracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy. Zároveň výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce a k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v oboch republikách.
     Prvým projektom pre slovenské a české základné školy a osemročné gymnáziá je 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, ktorý je organizovaný v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Druhým projektom pre stredné školy je 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
     „Pridanou hodnotou uvedených projektov je, že sa do nich môžu zapojiť všetky slovenské a české školy bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú na škole zriadenú školskú knižnicu,“ uviedla odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.
     Projekty sú súčasťou Národnej stratégie úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky