Záložka do knihy spája školy

     Slovenské knižnice vymýšľajú, ako prilákať čitateľov a rozšíriť rady svojich členov. Október, ako mesiac školských knižníc, prinesie originálne podujatia a motivácia k čítaniu prekročí hranice Slovenska. Pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 a Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2015 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica dva národné a jeden medzinárodný projekt.
     Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách prinesie našim žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií príležitosť vytvoriť si vlastnú originálnu záložku a vymeniť si ju so spolužiakmi z partnerských škôl v Česku. Projekt pripravila Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základné školy a osemročné gymnáziá. Do podobného projektu sa môžu zapojiť aj stredoškoláci. Ich záložky následne v školách oživia hodiny literatúry.
     Povinnosťou školských knižníc bude zorganizovať čo najoriginálnejšie podujatie práve na 26. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom knižníc. Žiaci sa budú v knižniciach zábavnými formami približovať ku knihám a vytvárať si k čítaniu trvalý vzťah.
     Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky