Zákony o odbornom vzdelávaní a financovaní škôl schválila vláda

17.12.2008

     Zákonom o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a novelou zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa bude zaoberať parlament. Na svojom dnešnom rokovaní obidva legislatívne predpisy schválila vláda SR.
     Novela zákona o financovaní má spresniť účel použitia zdrojov financovania škôl a školských zariadení. Zlepší tiež systém kontroly finančných prostriedkov, ktoré prichádzajú do súkromných škôl. Zriaďovatelia zároveň dostanú možnosť žiadať príspevok na výstavbu alebo modernizáciu školských objektov podľa počtu sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorí ich navštevujú.
     Nový zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave zabezpečí prepojenie vzdelávania s trhom práce a vytvorí priestor pre vstup zamestnávateľov do odborného školstva. Zamestnávatelia, ktorí preukázateľne vynaložia prostriedky na odborné vzdelávanie, budú môcť využiť daňové stimuly.

Bratislava 17. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku