Zákon o športe môže pripomienkovať aj verejnosť

     Ministerstvo školstva spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o športe, ktorý pripravila odborná pracovná skupina pod vedením predsedu NR SR Petra Pellegriniho. Hoci už návrh bol predmetom niekoľkých verejných diskusií, procesne sa posúva ďalej, do oficiálneho pripomienkového konania, a to od 9. do 29. júla 2015.
     Návrh zákona pripravovali odborníci takmer rok a pol. Do jeho prípravy sa zapojilo viac ako 80 akademikov, štátnych zamestnancov, advokátov, ale najmä športovcov. Svoje pripomienky teraz môžu navrhnúť aj ministerstvá, samospráva, ale aj športové zväzy, športové kluby, športovci a široká verejnosť.
     Dôležitým prvkom návrhu je nový informačný systém, v ktorom bude povinnosť zaregistrovať sa. Systém následne zverejní údaje o športových organizáciách, športovcoch i športových odborníkoch. V databáze budú zverejnené aj zmluvy, ktoré preukážu hospodárenie s verejnými financiami, ale aj sponzorské dary, prostredníctvom tzv. transparentného účtu. Ten, kto bude žiadať podporu z verejných zdrojov, musí mať status „spôsobilý“. Systém ho takto označí len pri dodržiavaní pravidiel.
     Vďaka zákonu sa stransparentní financovanie a do športu by sa malo dostať viac peňazí, a to nielen nárazovo, ale aj dlhodobo a systémovo. Subjekty v športe by mohli využiť existujúce zdravé ekonomické prostredie, ktoré tvorí plánovanie, rozpočty, kontroly a vyhodnotenie hospodárenia, čo doteraz pri nepredvídateľnom dotačnom systéme nebolo možné. Navrhuje sa, aby sa čo najviac peňazí do športu prerozdeľovalo automaticky, podľa vzorca. Ten definuje kritériá, ako napríklad masovú (členskú) základňu, športové úspechy, popularitu daného športu a ďalšie faktory.
     Podľa nového zákona by manažovanie slovenského športu malo dostať nové pravidlá, a to nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni zväzov. Športovci a kluby by sa po novom mali podieľať na riadení a kontrole ich zväzov, čo im umožnia povinné pravidlá pre stanovy a fungovanie zväzov. Nová funkcia – hlavný kontrolór športu – by mala usmerniť kontrolórov zväzov a priniesť poriadok aj do systému vzdelávania.
     Návrh zákona hovorí aj o zriadení sektorového športového súdu, ktorý odbremení preťažené civilné súdy od špeciálnej agendy športových sporov. Šport chce viac priblížiť aj deťom, ktoré by v škole dostávali športové poukazy.
     Do tvorby nového zákona sa už aktívne zapojili športové osobnosti. Súčasťou pracovného tímu, ktorý návrh zákona pripravoval je Danka Barteková a Richard Lintner, ktorí zastupujú slovenských športovcov. Názory a pohľady na problematiku športu už vyjadrila aj verejnosť prostredníctvom ankety na webe ministerstva školstva. On-line dotazník vyplnilo viac ako 5 000 respondentov.

Návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovaní
Skočiť na začiatok stránky