Zákon o pedagogických zamestnancoch je v druhom čítaní

  • Dátum: 16.04.2009

     O ďalšom zákone z dielne MŠ SR, ktorý bude súčasťou prebiehajúcej reformy školstva, rokoval 15. apríla 2009 parlament. Poslanci do druhého čítania posunuli zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý upravuje kariérový systém učiteľov, ich práva a povinnosti a priznáva im status verejného činiteľa. Má predovšetkým motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby si podľa svojich schopností  a ambícií tvorili vlastnú kariérnu cestu.
     Nový predpis určuje štyri kariérové stupne, ktoré zodpovedajú kompetenciám a určujú finančné ohodnotenie pedagóga. Učiteľov rozdelí na začínajúcich pedagogických zamestnancov, samostatných pedagogických zamestnancov, pedagogických zamestnancov s prvou a druhou atestáciou.
     Navrhovaný status verejného činiteľa má za cieľ ochrániť pedagógov pred agresivitou a zlepšiť postavenie učiteľa v spoločnosti.  
     Po schválení nadobudne zákon účinnosť 1. septembra 2009 (okrem dvoch častí, ktoré budú účinné od 1. 1. 2010 a 1. 1. 2012).

Bratislava 16. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku