Základné informácie o počítačovej bezpečnosti, ale aj motivácia k vzdelávaniu sa. Žiaci a študenti majú možnosť získať prehľad o tom, čo všetko sa skrýva za pojmom cybersecurity

  • Dátum: 25.05.2020
Online prostrediu „odhaľujeme“ zo svojho súkromia veľa. Častokrát o tom ani nemusíme vedieť. O počítačovej bezpečnosti, o takzvanej digitálnej stope, ale i o vzdelávaní sa v tejto oblasti povie viac prednáška Online IT čajovne - Cybersecurity v kocke.

V online prostredí, o online prostredí. Aj tak by sa dala nazvať prednáška podujatia Online IT čajovňa - Cybersecurity v kocke. Lektorka Lenka Hlinková bude hovoriť o zabezpečení nášho súkromia proti krádeži. Pripomenie, že je dobré vnímať, akú digitálnu stopu za sebou zanechávame, a ako možno čo najsprávnejšie reagovať na takzvaný "hate". Zároveň predstaví inšpiratívne spôsoby, akými sa možno v počítačovej bezpečnosti vzdelávať ďalej.
„Prednáška sa bude konať vo štvrtok, 4. júna 2020 od 16. do 18. hodiny. Určená je predovšetkým žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom platformy ZOOM. Doplním, že na prednášku je potrebné sa prihlásiť, až tak budú záujemcovi zaslané potrebné údaje,“ uvádza Zuzana Kravecová, z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého sa podujatie koná.
Prihlásiť sa je možné do 3. júna 2020 prostredníctvom dotazníka.

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prečítajte si viac na stránke https://www.cvtisr.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku