Základná škola s materskou školou v Liptovskej Tepličke bude niesť názov predstaviteľa slovenského katolíckeho exilu Štefana Náhalku

03.09.2010

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo odovzdal dnes čestný názov Základnej škole s materskou školou v Liptovskej Tepličke, ktorá bude pomenovaná podľa predstaviteľa slovenského katolíckeho exilu Štefana Náhalku.
    
Škola bola založená v roku 1825 a objekt, v ktorom sídli, pochádza z roku 1782. Tento rok prešla komplexnou rekonštrukciou vďaka spolufinancovaniu z Regionálneho operačného programu.
     Škola sa zapája do projektov na medzinárodnej úrovni a jazykového programu. V programe Socrates-Commenius boli jej spoločnou témou so siedmimi európskymi partnerskými školami kultúrne a historické tradície. Okrem toho sa škola zúčastňuje aj na medzinárodnom projekte e-Twinnig, kde spolupracuje s európskymi partnermi  na rozvoji regionálnej kultúry.
     V rámci svojich možností úspešne využíva komunikačné a informačné technológie vo vyučovaní a v súčasnosti ju navštevuje 295 žiakov.
Fotogaléria

Liptovská Teplička 3. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku