Zajtra sa začína týždeň písomných maturít

15.03.2010

     V utorok 16. marca 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní na otvorení týždňa písomných maturít v Strednej odbornej škole Na pántoch 7 v Bratislave. Do Maturity 2010 sa zapojí  spolu 62 338 žiakov zo 756 stredných škôl, z toho 690 s vyučovacím jazykom slovenským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), jedna s vyučovacím jazykom ukrajinským a 36 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
     Maturantov až do piatku čakajú externé testy a písomné práce na zadané témy (okrem matematiky). Prvý deň budú písať všetci maturanti externý test (čas na vyplnenie 90 minút) a slohovú prácu (150 minút) zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s VJM).
     V stredu 17. marca 2010 čaká všetkých maturantov jeden vybraný cudzí jazyk, z ktorého budú písať externý test (úroveň B2 - 120 minút, úroveň B1 - 100 minút)  a slohovú prácu (60 minút). Vo štvrtok 19. marca 2010 budú maturanti písať externý test z matematiky (120 minút) a celý týždeň uzavrie externé testovanie (90 minút)  a slohová práca  (150 minút) z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl národnostných menšín.
     Aj v tomto roku bude pokračovať pilotný projekt maturity on-line. Vo vybraných 37 stredných školách bude elektronickou formou maturovať z predmetov anglický jazyk a matematika takmer  1 500 žiakov. Všetky informácie sú zverejnené na portáli www.maturita-online.sk.
     Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu -zúčastniť tohto riadneho termínu maturitných skúšok, je určený náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti, ktorý sa uskutoční v dňoch  27. až  30. apríla 2010 v školách, ktoré určia krajské školské úrady.
     Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Výsledky externej časti maturitnej skúšky dostanú školy v priebehu mája 2010, najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. V júni 2010 budú zverejnené celkové výsledky za celé Slovensko.
     Témy na slohovú prácu z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované v priamom prenose vo vysielaní Slovenského rozhlasu a následne zverejnené na internetových stránkach www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.modernaskola.sk, www.rozhlas.sk, na stránkach krajských školských úradov  (www.ksuba.sk, www.ksutt.sk, www.ksutn.sk, www.ksunr.sk, www.ksuza.sk, www.ksubb.sk, www.ksupo.sk, www.ksuke.sk) a školských výpočtových stredísk (www.svsba.sk, www.svsbb.sk, www.svspn.sk, www.svslm.sk, www.svsmi.sk). Témy na slohové práce z cudzích jazykov budú zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.
    Všetky informácie a pokyny k Maturite 2010 sú zverejnené na internetovej  stránke NÚCEM www.nucem.sk

Účasť ministra: SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava, 8:30 hod.

Počet prihlásených maturantov podľa predmetov

 Predmet

Počet prihlásených maturantov

 Slovenský jazyk a literatúra

59 715

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

2 623

 Maďarský jazyk a literatúra

2 623

 Ukrajinský jazyk a literatúra

27

 Anglický jazyk

42 713
(B2 - 4 134, B1 - 38 579)

 Nemecký jazyk

16 849
(B2 - 893, B1 - 15 956)

 Francúzsky jazyk

249
(B2  - 105, B1 - 144)

 Ruský jazyk

1 782
(B2 - 31, B1 - 1 751)

 Španielsky jazyk

83
(B2 - 19, B1 - 64)

 Taliansky jazyk

12
(B2 - 4, B1 - 8)

 Matematika

9 787


Bratislava 15. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku