Navigácia
Skočiť na obsah

Zahraniční lektori v zmysle medzinárodných dohôd o spolupráci

Lektori pôsobiaci na verejných vysokých školách v SR na základe rezortných medzinárodných dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania - poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

Podmienky poskytovania príspevku na ubytovanie pre zahraničných lektorov nominovaných na slovenských vysokých na základe medzinárodných bilaterálnych zmlúv

Zoznam krajín, s ktorými má ministerstvo uzatvorenú bilaterálnu rezortnú zmluvu/dohodu/program spolupráce, obsahujúcu záväzok Slovenskej republiky na poskytnutie a financovanie ubytovania vyslanému lektorovi:

  1. Bulharsko
  2. Čína
  3. Chorvátsko
  4. Maďarsko
  5. Poľsko
  6. Rumunsko
  7. Slovinsko
  8. Srbsko
  9. Ukrajina
Skočiť na začiatok stránky