Zadávanie výsledkov projektov programu Erasmus+ úspešnými riešiteľmi

Popis služby: Služba umožňuje zadávať výsledky projektov programu Erasmus+ úspešným riešiteľom projektov. Riešitelia projektov majú zákonnú povinnosť výsledky zverejňovať.

Komu je služba určená: Služba je určená pre študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých učiacich sa, mladých ľudí, dobrovoľníkov, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, odborníkov z organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Títo jednotlivci však majú k programu prístup prostredníctvom organizácií, inštitúcií, orgánov alebo skupín, ktoré organizujú takéto aktivity. Podmienky prístupu k programu sa teda týkajú týchto dvoch subjektov: účastníkov (t. j. jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na programe) a účastníckych organizácií (vrátane skupín minimálne štyroch mladých ľudí pôsobiacich v práci s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte organizácií pracujúcich s mládežou – známe aj pod označením „neformálne skupiny mladých ľudí“). V prípade účastníkov a účastníckych organizácií podmienky účasti závisia od krajiny, v ktorej pôsobia.

Na aký účel služba slúži: Služba je  zameraná na šírenie informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+.

Spôsob použitia služby: Elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba je dostupná po registrácii používateľa na portáli a následnom jeho prihlásení zadaním mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Nie je.

URL volania služby: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-15939612-K3erJrzgV9zMmzbNERx5zLBTEVCqN13bUowJCaxVbIBXUEzPjmXZhrEYZyOWMgi0XQnQCgPHhpCzcEQAtt5opOCm-PHslUMVSXYCa9O84FlikGW-WTjaA6gUfAxuAubFwhUR5Nx09vkxNmYQL8zH1k8uius
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku