Začínajúci vedci či zohraté výskumné kolektívy. Je tu šanca získať európsku podporu

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 31.03.2021

Či už ste vedec v úvodných krokoch svojej kariéry alebo silný tím, ktorý chce pokračovať v práci a hľadá nové vedecké perspektívy, aktuálne môžete využiť významnú európsku podporu. Otvorené sú dve zaujímavé grantové výzvy Európskej rady pre výskum.

logo CVTI SR

Slovenská veda a výskum môže aktívne využívať aj európske formy podpory. A to aj vďaka Národným kontaktným bodom európskeho rámcového programu podpory vedy a výskumu – Horizont Európa (HEU) so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Národná kancelária Horizontu aktuálne informuje aj o mimoriadne zaujímavých grantových výzvach Európskej rady pre výskum (ERC).

Pre vynikajúci začiatok vedeckej kariéry

„Otvorená výzva - ERC Starting grants - je určená mladým vedcom a inovátorom. Môže pomôcť byť nezávislejším vo svojom výskume či vedúcim výskumu. Úspech je závislý od originality myšlienky, sľubných výsledkov a dobrého návrhu výskumu. Žiadať o túto formu podpory môžu tí, ktorým bol titul PhD. udelený najmenej dva a najviac sedem rokov dozadu, upresňuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu na CVTI SR,

Ako podotkla, predložiť svoj projekt musia do 8. apríla 2021, do 17. hodiny, kedy je naplánovaná uzávierka prihlášok.

Pre tímy, ktoré chcú prekračovať hranice – aj vedeckých disciplín

Výskumné tímy dokážu správnym spojením odborných, ale aj všeobecne ľudských kapacít mnoho. Pre takéto kolektívy, ktoré sú na dobrej ceste ku kvalitnému výskumu je tu grantová výzva ERC Consolidator. Venovať pozornosť by jej podľa Šimkovej mali výskumníci všetkých vedných odborov. Ako podčiarkuje, podpora je v tomto prípade cielená na takzvaný „frontier research.“ Výskum idúci za hranice poznaného. Uspieť môžu projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy a prekračujú hranice vedeckých disciplín. „Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD alebo jeho ekvivalent, v období sedem až dvanásť rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Uzávierka prihlášok je 20. apríla, do 17. hodiny,“ uzatvára Šimková. 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku